Покана за редовно общо събрание

Покана за редовно общо събрание

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НЧ „ЦАР БОРИС III – 1928

Настоятелството на НЧ „Цар Борис III – 1928“ на основание чл. 15.(1) от Закона за НЧ, чл. 18.(1) от Устава на читалището и въз основа на решение на Настоятелството от 24.02.2023 г. свиква редовно Общо годишно отчетно събрание, което ще се проведе на 28. март 2023 г. от 17.30 ч. в Ритуалната зала на читалището, София, ул. „Клокотница“ № 29, при следния днeвен ред:
1. Доклад на Мандатната комисия за легитимността на Общото събрание.
2. Приемане на Отчетен доклад на Настоятелството за дейността и Годишен финансов отчет на НЧ „Цар Борис III – 1928“ за 2022 г.
3. Приемане на Програма за дейността и на бюджет на НЧ „Цар Борис III – 1928“ за 2023 г.

4. Приемане оставката на един член на Настоятелството и избор на нов член.
5. Разни.
При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред.

Председател: Галина Савова

25.02.2023 г.

Тук може да се запознаете с Отчет за работата на читалището през 2022 г. Otchet_2022  и Програма за развитие през 2023 г. Programa_2023

[/vc_column_text]

[/vc_column][/vc_row]

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НЧ „ЦАР БОРИС III – 1928

Настоятелството на НЧ „Цар Борис III – 1928“ на основание чл. 15.(1) от Закона за НЧ, чл. 18.(1) от Устава на читалището и въз основа на решение на Настоятелството от 24.02.2023 г. свиква редовно Общо годишно отчетно събрание, което ще се проведе на 28. март 2023 г. от 17.30 ч. в Ритуалната зала на читалището, София, ул. „Клокотница“ № 29, при следния днeвен ред:
1. Доклад на Мандатната комисия за легитимността на Общото събрание.
2. Приемане на Отчетен доклад на Настоятелството за дейността и Годишен финансов отчет на НЧ „Цар Борис III – 1928“ за 2022 г.
3. Приемане на Програма за дейността и на бюджет на НЧ „Цар Борис III – 1928“ за 2023 г.

4. Приемане оставката на един член на Настоятелството и избор на нов член.
5. Разни.
При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред.

Председател: Галина Савова

25.02.2023 г.

Тук може да се запознаете с Отчет за работата на читалището през 2022 г. Otchet_2022  и Програма за развитие през 2023 г. Programa_2023