Покана за редовно общо събрание

Покана за редовно общо събрание

ПОКАНА

ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НЧ “ЦАР БОРИС ІІІ – 1928”, София

 

На основание Чл.18.(1). от Устава на НЧ “Цар Борис ІІІ – 1928” и въз основа на решение на Настоятелството от 12.04.2022 г.

се  свиква Редовно общо отчетно събрание на членовете на читалището на

26.05.2022 г. от 17,30 часа. 

в Ритуалната зала на читалището на ул. Клокотница № 29.

Дневен ред:

  1. Доклад на Мандатната комисия за легитимността на Общото събрание.
  2. Приемане на Отчетен доклад на Настоятелството за дейността и Годишен финансов отчет на НЧ „Цар Борис III – 1928“ за 2021 г.
  3. Приемане на Програма за дейността и на бюджета на НЧ „Цар Борис III – 1928“ за 2022 г.
  4. Разни.
    При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред.

14.04.2022 г.                                                   Председател: Галина Савова

Вашето присъствие е важно за нас!

 

Тук може да се запознаете с Отчета за дейността на читалището за 2021 година, Финансовия отчет за 2021 г. и Програмата за развитие за 2022 г.  2021_FINANSOV_OTCHET_Tsar_Boris_TretiDoklad_deinosti_2021Programa_2022