НЧ “Цар Борис III – 1928”, София, е  самоуправляващо се българско културно-просветно сдружение с нестопанска цел. Учредено е през август 1928 г. Намира са на ул. „Клокотница“ № 29, район „Сердика“, и заема обща площ 883 кв.м. Читалището работи в няколко основни направления – библиотека, школи, клубове, културни събития, участия в проекти и самодейност. Основни ползватели са деца и младежи от близките училища,  както и възрастни от района.

Започнало е своят живот в малко схлупено дюкянче на малката квартална уличка в “БАНИШОРА” със странното название “Коритник”. Група ентусиасти събират и даряват за читалищната библиотека книги, започват да се събират на раздумки, на вечеринки, на четене на книги и стихосбирки и така малко по малко започват да изграждат в тесните рамки на дюкянчето структурите на институция, отговаряща на техните просветни и интелектуални потребности. Няма много следи от документи, но възрастните кварталци си спомнят за театрален състав, женски хор, танцова трупа, спомнят си за вечеринки, литературни четения и др.

От самото си създаване Читалището е извървяло пътя на ентусиазма и възрожденския дух на будните съкварталци за творческа, просветителска и артистична изява.

През годините на промени е преминало през различни перипетии, промяна на името, преместване в различни сгради и помещения, но то оцелява със своята обществена предназначеност за духовно оцеляване на българина.

Основната цел на читалищната дейност е местната общност да припознае читалището като своя образователен център, като място за учене през целия живот, за срещи с приятели, и културни развлечения.

Читалище „Цар Борис III – 1928” е отворена система, която функционира в променящо се социално обкръжение и следва да се приспособява към промените в него.

ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ КЪМ НАС

Ако искате да станете член на Народно читалище “Цар Борис III – 1928”, трябва да подадете писмено заявление до Председателя на Настоятелството.

Настоятелство

1. Галина Савова – Председател
2. Елена Чакърова – Секретар
3. Георги Петров
4. Красимир Петров
5. Мариана Грънчарска
6. Николина Антова
7. Теодора Неделчева

Избрано на Редовно общо събрание, проведено на 16.06.2021 г.

Проверителна комисия

Избрана на Редовно общо събрание, проведено на 16.06.2021 г.

1. Ирина Борисова Григорова – Председател
2. Теменужка Стоилова Георгиева – Член
3. Юлианна Людмилова Петрова – Член

books

Заповядайте при нас!

Разполагаме с:

  1. Салон със сцена  – 260 места;
  2. Малък салон, обособен за балет, народни танци, йога;
  3. “Ритуална зала”  – 50 места;
  4. Класна стая за английски език и рисуване – 10 места
  5. Кабинет по музика
  6. Кабинет по китара
  7. Кабинет по солфеж за Хор на софийските момчета
  8. Библиотека