НЧ “Цар Борис III – 1928”, София, е  самоуправляващо се българско културно-просветно сдружение с нестопанска цел. Учредено е през август 1928 г. Намира са на ул. „Клокотница“ № 29, район „Сердика“, и заема обща площ 883 кв.м. Читалището работи в няколко основни направления – библиотека, школи, клубове, културни събития, участия в проекти и самодейност. Основни ползватели са деца и младежи от близките училища,  както и възрастни от района.

Започнало е своят живот в малко схлупено дюкянче на малката квартална уличка в “БАНИШОРА” със странното название “Коритник”. Група ентусиасти събират и даряват за читалищната библиотека книги, започват да се събират на раздумки, на вечеринки, на четене на книги и стихосбирки и така малко по малко започват да изграждат в тесните рамки на дюкянчето структурите на институция, отговаряща на техните просветни и интелектуални потребности. Няма много следи от документи, но възрастните кварталци си спомнят за театрален състав, женски хор, танцова трупа, спомнят си за вечеринки, литературни четения и др.

От самото си създаване Читалището е извървяло пътя на ентусиазма и възрожденския дух на будните съкварталци за творческа, просветителска и артистична изява.

През годините на промени е преминало през различни перипетии, промяна на името, преместване в различни сгради и помещения, но то оцелява със своята обществена предназначеност за духовно оцеляване на българина.

Основната цел на читалищната дейност е местната общност да припознае читалището като своя образователен център, като място за учене през целия живот, за срещи с приятели, и културни развлечения.

Читалище „Цар Борис III – 1928” е отворена система, която функционира в променящо се социално обкръжение и следва да се приспособява към промените в него.

ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ КЪМ НАС

Ако искате да станете член на Народно читалище “Цар Борис III – 1928”, трябва да подадете писмено заявление до Председателя на Настоятелството.

Настоятелство

избрано на Извънредно общо събрание, проведено на 14.11.2018 г.

1. Галина Петрова Савова – Председател
2. Николина Василева Антова – Газецка – Член и Секретар на читалището
3. Георги Методиев Петров – Член
4. Красимир Атанасов Петров – Член
5. Мариана Йорданова Грънчарска – Член

Проверителна комисия

избрана на Извънредно общо събрание, проведено на 14.11.2018 г.

1. Ирина Борисова Григорова – Председател
2. Теменужка Стоилова Георгиева – Член
3. Юлианна Людмилова Петрова – Член

books

Заповядайте при нас!

Разполагаме с:

  1. Салон със сцена                                                                       – 260 места;
  2. Малък салон обособен за балет                                          – 2 класни стаи;
  3. “Ритуална зала”                                                                        – 70 места;
  4. Стаи – 3 броя                                                                            12 – 14 места;
  5. Библиотека