НЧ “Цар Борис III – 1928”, София, е  самоуправляващо се българско културно-просветно сдружение с нестопанска цел. Учредено е през август 1928 г. Намира са на ул. „Клокотница“ № 29, район „Сердика“, и заема обща площ 883 кв.м. Читалището работи в няколко основни направления – библиотека, школи, клубове, културни събития, участия в проекти и самодейност. Основни ползватели са деца и младежи от близките училища,  както и възрастни от района.

Започнало е своят живот в малко схлупено дюкянче на малката квартална уличка в “БАНИШОРА” със странното название “Коритник”. Група ентусиасти събират и даряват за читалищната библиотека книги, започват да се събират на раздумки, на вечеринки, на четене на книги и стихосбирки и така малко по малко започват да изграждат в тесните рамки на дюкянчето структурите на институция, отговаряща на техните просветни и интелектуални потребности. Няма много следи от документи, но възрастните кварталци си спомнят за театрален състав, женски хор, танцова трупа, спомнят си за вечеринки, литературни четения и др.

От самото си създаване Читалището е извървяло пътя на ентусиазма и възрожденския дух на будните съкварталци за творческа, просветителска и артистична изява.

През годините на промени е преминало през различни перипетии, промяна на името, преместване в различни сгради и помещения, но то оцелява със своята обществена предназначеност за духовно оцеляване на българина.

Основната цел на читалищната дейност е местната общност да припознае читалището като своя образователен център, като място за учене през целия живот, за срещи с приятели, и културни развлечения.

Читалище „Цар Борис III – 1928” е отворена система, която функционира в променящо се социално обкръжение и следва да се приспособява към промените в него.

ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ КЪМ НАС

Ако искате да станете член на Народно читалище “Цар Борис III – 1928”, трябва да подадете писмено заявление до Председателя на Настоятелството.

Настоятелство

Избрано на Редовно общо събрание, проведено на 20.03.2024 г.

1. Галина Савова – Председател
Членове:
2. Елена Чакърова – Секретар
3. Георги Петров
4. Красимир Петров
5. Мариана Грънчарска
6. Николина Антова
7. Теодора Неделчева

Проверителна комисия

Избрана на Редовно общо събрание, проведено на 20.03.2024 г.

1. Теменужка Георгиева – Председател
Членове:
2. Ирина Григорова
3. Юлианна Петрова

394348178_834355241811807_2771059028060448743_n

Заповядайте при нас!

Разполагаме с:

  1. Салон със сцена  – 260 места;
  2. Малък салон, обособен за балет, народни танци, йога;
  3. “Ритуална зала”  – 50 места;
  4. Класна стая за английски език и рисуване – 10 места
  5. Кабинет по музика
  6. Кабинет по китара
  7. Кабинет по солфеж за Хор на софийските момчета
  8. Библиотека