РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧИТАЛИЩНИТЕ ЧЛЕНОВЕ

На 24 юни 2020 г. се състоя  Редовно Общо събрание на НЧ „Цар Борис III – 1928“ при Дневен ред: Доклад на Настоятелството за дейността на читалището през 2019 г. Приемане на Финансов отчет за 2019 г. Програма за развитие на читалището през 2020 г. Приемане на бюджета за 2020 г. Разни Събранието се проведе […]

Кабинет за рехабилитация и обучение на лица с увреден слух

Рехабилитация и обучение на лица със слухови проблеми и на деца с кохлеарен имплант.

Музикална лаборатория „Ph. D. Music Lab”

Ph. D. Music Lab осигурява консултации и помощ на професионалисти; обучение, звукозаписни и концертни практики за начинаещи, среднонапреднали и напреднали музиканти. Разработва и програми за музикално обучение на деца и ученици след кохлеарна имплантация (отскоро чуващи). Лабораторията подпомага заниманията с музика на деца и младежи и с други специални потребности. Атмосферата и колаборациите са креативни […]

Фолклорен танцов състав „Балкан“

Фолклорен танцов ансамбъл "БАЛКАН" е основан през 1954 г. към Народно читалище „Цар Борис ІІІ – 1928 г.“, тогава „Валентин Андреев“.

Школа по класическо пиано, солфеж и поп-пеене към Ph. D. Music Lab

Уроци по пиано, солфеж и поп-пеене за деца, младежи и възрастни в София.

Хор на софийските момчета

Хорът на софийските момчета при читалище „Цар Борис ІІІ – 1928” е първият в България момчешки хор, създаден през 1968 г.

Библиотека

Библиотеката при НЧ „Цар Борис III–1928” изпълнява функцията на обществен информационен център, обслужващ потребители от район Сердика и от цяла София. Библиотечният фонд е 34 575 регистрационни единици, като включва книги, периодика, некнижни документи.