Програма за развитие на НЧ „Цар Борис III – 1928“ през 2022 година

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ В НЧ „ЦАР БОРИС III – 1928”

 1. БИБЛИОТЕКА
 2. ТАНЦОВ АНСАМБЪЛ „БАЛКАН”
 3. ХОР НА СОФИЙСКИТЕ МОМЧЕТА
 4. ШКОЛА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
 5. ШКОЛА ПО ПИАНО, СОЛФЕЖ И ПОП-ПЕЕНЕ „PH. D. MUSIC LAB”
 6. ШКОЛА ПО КИТАРА
 7. ШКОЛА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
 8. КАБИНЕТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЛУХА И ГОВОРА
 9. КЛУБ НА БЧК

Екипът на НЧ „Цар Борис III – 1928” работи за изпълнение на  основната мисия на читалището – чрез традиционни и иновативни методи да осигурява информационни, културно-просветни и образователни услуги в полза на  местната общност. С подкрепата на местната власт нашата институция се стреми да привлече хората от района, както и от други краища на София, за да могат те да припознаят читалището като своето място за развлечение, образование и достъп до информация.

Творческите колективи, които се развиват в НЧ „Цар Борис III – 1928”, ще продължат и през 2022 г. да участват в културния живот на столицата, страната и чужбина, съобразно ситуацията, наложена от пандемичната обстановка в България и в световен мащаб.  През 2021 г. съставите и отделни изпълнители, обучаващи се в читалището, взеха участие в конкурси, фестивали и други инициативи, проведени присъствено и онлайн. Участниците бяха отличени и наградени за своите постижения.

Ако обстановката позволява и при спазване на всички мерки и изисквания срещу разпространение на COVID-19, през 2022 г. читалището ще отбележи следните събития:

 • Кръгли годишнини на изявени личности в областта на изкуството и културата и различни празници през 2022 година;
 • Традиционен Великденски концерт през месец април;
 • Продукции и представяне на усвоените знания през учебната 2021-2022 г. от учениците, обучаващи се в читалището – месец юни;
 • Празничен Коледен концерт през месец декември.

Дейността на читалището протича при строго спазване на мерките за безопасност от разпространение на COVID-19.

 1. ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА РАБОТАТА НА БИБЛИОТЕКАТА ПРЕЗ 2022 ГОДИНА

Библиотеката при НЧ „Цар Борис III – 1928” изпълнява функцията на обществен информационен център за живеещите в район Сердика, а и в цяла София.

Към 31 октомври 2021 г. библиотечният фонд възлиза на  32 580 тома книги и некнижни издания (графични издания, периодика, електронни носители). Предвиждаме през 2022 г. да постъпят над 600 тома нови заглавия от всички области на знанието от реализирани проекти, от собствени средства и от дарения.

През настоящата година Библиотеката спечели Проект „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” 2021 към Министерство на културата и получи финансиране в размер на  3999,66 лв. за обогатяване на библиотечният фонд. С тези средства ще бъдат закупени около 300 нови заглавия, отговарящи на читателското търсене и интересите на нашите потребители.

Надяваме се, че през следващата година ще запазим своята активна читателска аудитория (над 400 регистрирани потребители; над 10 000 заети библиотечни документа и над 3 000 посещения годишно). Въпреки наложените извънредни мерки библиотеката успява да откликне на нуждите на своите потребители, осигурявайки безопасна среда, предоставя онлайн и дистанционни услуги като: презаписване на книги, резервация на търсени заглавия, поръчки за закупуване на нова литература; посещение и доставяне на книги на читатели, които нямат възможност да дойдат в библиотеката; уговаряне с отделни потребители на дни и часове, в които могат да посетят библиотеката и индивидуално да бъдат обслужени.

В библиотеката паралелно с обслужването на потребители се извършва и частична инвентаризация на библиотечния фонд. Каталогизирани са 300 тома книги, отчислени са 842 тома по причина повредени и физически изхабени. Обслужването на читатели се извършва при строго спазване на мерките за безопасност срещу разпространение на COVID 19. Върнатите книги се подлагат на дезинфекция с портативна UV лампа и се карантинират за 72 часа в затворено пространство, преди да се предоставят на читателите, по разписание на Министерство на здравеопазването. Този начин на работа ще продължи и през следващата година.

Библиотеката е напълно автоматизирана по отношение на каталогизация, инвентаризация и обслужване на потребители. През 2022 година ще продължат процесите на автоматизация и дигитализация на библиотечният фонд; предстои извършване на частична инвентаризация на фонда и отчисляване на физически изхабени документи, което се провежда ежегодно. Ще продължи онлайн и дистанционното обслужване на потребителите ни и предоставяне на електронни услуги и през 2022 г. Нараства броят на посещенията на интернет страницата на читалището (https://chitalishte-tsarboris.com – 13308 посещения общо от средата на 2019 г. към настоящия момент) и на интернет каталога на библиотеката (http://catalog.chitalishte-tsarboris.com:8081/abweb/public) – от началото на 2020 г. имаме регистрирани 1948 посещения.

Предвиждаме и през следващата година да продължим да извършваме електронни и онлайн услуги за нашите читатели през Facebook – страницата на библиотеката, чрез електронната поща, чрез SMS, телефон и др. Всички тези интерактивни форми на комуникации, които се прилагат в ежедневната работа на библиотеката, улесняват читателя и връзката му с библиотеката, особено в условията на наложени извънредни противоепидемични мерки.

Библиотеката ще продължи своята дейност, свързана с обучението на:

 •  читателите за работа с компютърната техника, периферните устройства и ползването на интернет;
 • обучения и предоставяне на методична помощ за колеги от София и страната за работа с библиотечния софтуер „АБ”;
 • обучение на студенти, изучаващи библиотечни и нформационни науки.

През 2022 г. Библиотеката ще вземе участие присъствено и онлайн във всички събития, свързани с четенето и популяризиране на книгата.

 • Маратона на четенето – месец април;
 • Традиционен Великденски Концерт на читалището с подготовка на рецитал през месец април;
 • Националната библиотечна седмица – месец май;
 • Отбелязване на кръгли годишнини от рождението на изявени личности и празници;
 • Участие в инициативи на Българската библиотечно-информационна асоциация; Съюза на народните читалища и Асоциация Съвременни читалища, чиито член е нашата библиотека, в събития, инициирани от  Столична библиотека и други библиотеки в София и страната;
 • Обучения, семинари, кръгли маси, свързани с библиотечните процеси – автоматизация, дигитализация, библиотечна квалификация и др.

Изготвили: Галина Савова и Златомир Златанов, библиотекари

 • ПЛАН ЗА РАБОТА И РАЗВИТИЕ НА ТАНЦОВ АНСАМБЪЛ БАЛКАН ПРЕЗ 2022 г.

През 2022 г. ансамбъл БАЛКАН ще продължи да работи с цел запазване на завоюваните позиции на един от най-добрите и уважавани ансамбли както в гр. София, така и в цяла България, както и за представянето на българския фолклор в страната и в чужбина.

И през следващата година ансамбълът ще работи за постигане на целите, свързани пряко с популяризиране на българското фолклорно танцово изкуство, чрез:

 • Набиране на нови танцьори;
 • Усвояване на досегашния репертоар на ансамбъла;
 • Подготовка и разширяване на уменията във връзка със създаване на нов репертоар;
 • Усъвършенстване на уменията в техническо и артистично отношение;
 • Създаване на отношение и разширяване на познанията в областта на българския фолклор.

През 2022 г. работата в ансамбъла ще бъде организирана с оглед наличието на  начинаещи танцьори, в които следва да бъдат изградени необходимите за дейността на състава умения. Ще продължи активната работа и с оркестъра, който е основно звено в работата на ансамбъла. Ще продължат и заниманията с вокален педагог, стартирали през пролетта на 2013 г. с цел повишаване на уменията при изпълнения на песните, включени в танцовите постановки.      

Предстои и завършването и представянето пред публика на нов за състава танц в групата за „бивши танцьори“ (ветерани). През 2022 г. ще се проведе и заключителният етап от Националния преглед на фолклорните ансамбли на   

Националната секция на ЦИОФФ – България, в който следва да участваме с цел защита на званието „Представителен“.

    Работата в ансамбъла ще бъде подчинена на организиране на участията, подготовката за представяне, в това число подходящ репертоар, избор на изпълнители и т.н.

    Ансамбълът ще подготви и станалите вече традиционни изяви, ако епидемичната обстановка позволи:

 • Честване на Сирни Заговезни – м. март;
 • Лазаруване – м. април;
 • Годишен концерт – м. май;
 • Коледен концерт – м. декември;
 • Коледуване – м. декември.

Ансамбълът ще продължи да участва в международни фолклорни он-лайн фестивали.

Извън посочените по-горе събития ансамбълът ще вземе участие съобразно финансовите си възможности и в други мероприятия, на които бъде поканен.

Към основния ансамбъл функционират две детски групи, чиято основна цел е да възпита у децата отношение и любов към заниманията с български народни танци и да ги подготвят за ансамбъла. През 2022 г. ще продължи обучението на децата в школите и ще продължи набирането на нови деца при спазване на епидемичните мерки.

На детските групи също се възлага изготвяне на самостоятелен репертоар за участия в концерти.

Методическото ръководство на всички групи ще се осъществява от Гл. художествен ръководител на ансамбъла – г-н КИРИЛ ЧИРПАНЛИЕВ.

Изготвили: Милена Чирпанлиева, организатор и Кирил Чирпанлиев, художествен ръководител; Мадлен Захариева, ръководител

 •  ХОР НА СОФИЙСКИТЕ МОМЧЕТА – ДЕЙНОСТ ПРЕЗ  2022 г.

          Хорът на Софийските момчета при НЧ „Цар Борис III – 1928” стартира учебната 2021/2022 година с 47 деца и младежи, чрез дистанционно обучение.

          Решението беше взето на родителска среща, проведена в началото на  септември, когато преподавателите и родителите изразиха своите  опасения, че децата не могат да репетират хорово пеене с маски.

          Различните групи на Хора на софийските момчета провеждат   репетиции дистанционно по скайп.

          Присъствено работят само няколко групи от Младежката формация.Те репетират в група от двама певци при стриктно спазване на санитарните изисквания.

         Предвиждат се участия в конкурси, концерти и други събития на национално и световно равнище на живо или онлайн в зависимост от пандемичната обстановка през 2022 година.

       ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНЦЕРТЕН ПЛАН ЗА СЕЗОНА 2021 – 2022 Г.

 1. Традиционен Коледен концерт   – зала „България”, 25.12. 2021 г. – отлага се поради епидемията от Ковид 19.
 2. Участия на хора в съвместни концерти с други хорови състави – октомври – ноември 2021 г. – отлагат се поради епидемията от Ковид 19.
 3. Пролетен концерт   –  София – м. май 2022 г.
 4. Самостоятелни концерти в Кюстендил и Перник – май – юни 2022 г.
 5. Съвместен  концерт с Хора на пловдивските момчета – Пловдив, края на юни 2022 г.

 Поради усложнената Ковид ситуация и опасността за здравето на децата при хорова работа всички групи на Хора на софийските момчета и всички преподаватели към състава провеждат репетиции дистанционно по скайп.

       Изготвил: Проф. д-р Адриана Благоева, Диригент

 • ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ШКОЛАТА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ПРИ НЧ „ЦАР БОРИС III – 1928” ЗА УЧЕБНАТА 2021 – 2022 г.

           План за учебната 2021/2022 година на школата по английски език

През учебната 2021-2022 година в школата па английски език ще се обучават около 20 деца. Учениците са разпределени в групи според нивото на знания.

През настоящата година ще следваме учебния план, като всяко дете ще усвоява знания според нивото, до което е стигнало. Ще се обърне внимание на тези от курсистите, които изпитват затруднения при усвояването на материала, както във връзка с училищната програма, така и по програмата на курсовете, които посещават.

Продължаваме да оказваме помощ при подготовка на домашните и уроците от училище.

Ще подготвим тематични дни, за да отбележим някои празници, както всяка година. Децата ще са ангажирани и с изготвянето на проекти и доклади свързани с изучавания материал, както и с английската култура и история.

В образователния процес ще бъдат включени нови помагала под формата на игри, за по-добро усвояване на материала.

          Изготвил: Теодора Неделчева, Преподавател по английски език

 • МУЗИКАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ „PH. D. MUSIC LAB“. ИЗУЧАВАНЕ НА ПИАНО, СОЛФЕЖ, ПОП-ПЕЕНЕ

ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕТО НА PH. D. MUSIC LAB ПРИ НЧ „ЦАР БОРИС III – 1928”, СОФИЯ, ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021 – 2022 ГОДИНА

Състояние на музикалната лаборатория в началото на 2021 – 2022  учебна година:

Учебната 2021 – 2022 година е двайсет и трета поредна учебна година за музикалната лаборатория Ph. D. Music Lab при НЧ „Цар Борис III – 1928”, София.

Продължаваме да работим и с наши ученици, приети успешно в национални музикални училища (по азбучен ред): Виктор Георгиев и Филип Асенов.

Очаква се скоро да излезе от печат алманахът Успелите деца на България, 2021 (за постижения от 2020 г.), в който намериха място наши индивидуални вокални изпълнители и вокални дуети, носители на редица отличия през 2019 г. (по азбучен ред): Ан-Никол Илиева, Валя Нушева, Дует Валя Нушева и Камен Костадинов и Керана Христова.

Стартираме годината и с десетки награди от престижни международни и национални конкурси и фестивали, повече от четирийсет от тези отличия бяха следствие от успешно представяне на наши възпитаници във форуми, проведени по време на извънредната епидемична обстановка. Наши възпитаници лауреати от тези форуми са (по азбучен ред): Ан-Никол Илиева (вокал), Валя Нушева (вокал), Дует Валя Нушева и Стефания Ангелова (вокали, с Гран при за цялата категория „Световен хит“, Sofia Grand Prix, 2021), Катрин Андонова (вокал и пиано), Керана Христова (вокал), Никола Сапунджиев (пиано), Трио Огнените звезди  (вокали, Ан-Никол, Валя и Керана) и Яна Андонова (пиано и авторски композиции)

След като бяха избрани за изпълнители на новата българска детска песен „Изворе мой“ (музика и текст – Биляна Ангелова, аранжимент – Георги Цветков, НФ „Детска мелодия на годината“), Трио Огнените звезди спечели единствената първа награда от тазгодишното издание на НФ „Детска мелодия на годината“ 2021 (за песни, създадени през 2020). За да участват в галаконцерта на лауреатите и за да се включат в надпреварата, децата пътуваха до Каварна (нос Калиакра), финалът беше излъчен и по БНТ3.

За новото издание на НФ „Детска мелодия на годината“, за изпълнители на песен финалист, са избрани Керана Христова и Камен Костадинов – за песента „Една целувка“. Интерпретацията на песента и вокалната постановка на децата е поверена на мен (Миглена Ценова). Предстои осъществяването на студиен запис и заснемането на видеоклип.

Съвсем в началото на учебната година беше публикуван и проектът „Музикален зодиак“ на Петър Писарски, осъществен с участието на нашите момичета – Ан-Никол и Валя.

Наша възпитаничка, Яна Андонова, създаде красиви авторски пиеси за пиано. Някои от тях представихме на международни фестивални форуми у нас и в Беларус – на всички тях Яна беше удостоена с първи места (общо 3 за годината, последната от тях – получена в рамките на новата учебна година).

Много от младите ни възпитаници са музиканти в различни поп и рок групи, с които създават, изпълняват, осъществяват записи на авторска музика.

При възможност музикалната лаборатория и НЧ „Цар Борис III – 1928” също организират форуми – концерти и други прояви, при които нашите възпитаници имат възможност да се изявяват и да осъществяват творчески сътрудничества с други възпитаници на лабораторията и на читалището. (Имахме готовност да се включим и в концерт на открито – за отбелязване на началото на учебната година, който обаче междувременно беше отменен.)

Перспективи:

Видно от приведените данни, през учебната 2021 – 2022 г. ще продължим да подкрепяме музикалното развитие и образование на деца, младежи и възрастни обучавани.

Ще подпомагаме професионалната подготовка на ученици, кандидат-студенти и студенти.

Ще насърчаваме нашите възпитаници, които имат потенциал, да създават авторско творчество.

Ще подготвяме и насърчаваме деца за участие в международни и национални форуми, посетени на изкуствата.

Ще подкрепяме нови интерпретации и звукозаписна дейност на нови български песни.

Начин на работа:

Образователните програми са индивидуални, гъвкави, като честотата на провежданите уроци е съобразена изцяло с потребностите, възможностите, времевия диапазон и др. на обучаваните.

Към момента работим предимно дистанционно. Когато имаме възможност да осъществяваме присъствени занятия, следваме стриктно препоръките на РЗИ. Имаме готовност, при подобряване на епидемиологичната обстановка, да възстановим повече от присъствените занимания.

Преподаватели:

доц. д-р Миглена Ценова (Институт за изследване на изкуствата, БАН, и НЧ „Цар Борис III – 1928”),

д-р Вера Ценова (НЧ „Цар Борис III – 1928”).

 • ШКОЛА ПО КИТАРА

                   ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2022 Г.

Учебната  2021/2022 година преподаването по китара стартира чрез

дистанционно обучение на курсистите.

Обучението по китара се извършва индивидуално, по изготвена програма и методика на преподаване за начинаещи и напреднали, без възрастови ограничения, с Електрическа или Класическа китара.

Използва се следната методика на преподаване:

За начинаещи:

 • Елементарна теория на музиката;
 • Опознаване инструмента – Китара /Електрическа, Класическа /Акустична/;
 • Методи на настройване с тунер;
 • Свирене с перо на Електрическа китара;
 • Пръстово свирене на Класическа китара;
 • Гами и технически упражнения на 1-ва позиция; Акорди на 1-ва позиция с отворени струни;
 • Работа с метроном за овладяване на нотните стойности и етюди; Мажорни и минорни гами в две октави във всички позиции;
 • Ритмични упражнения;
 • Овладяване на различни стилови акомпанименти;
 • Индивидуална работа, според стиловия интерес на ученика; Стилове: ROCK, BLUES, COUNTRY, FUNK, JAZZ, CLASSICAL GUITAR и др.

За напреднали:

 • Изучаване методите на свирене на световно известни китаристи;
 • Специални занимания за любителите на CHICKEN PICKIN – техника свирене с перо и щипане с пръсти;
 • Работа по метода на BRENT MASON – носител 7 пъти на GRAMMY за китарист на годината и др.

Привличането на нови ученици ще се извършва посредством популяризиране на дейността чрез реклама, обяви и специализирани сайтове, където може да се видят клипове на преподавателят и участия в концертни изяви. 

Предвид  извънредната епидемична обстановка в страната свързана с COVID 19  преподаването /обучението/  по китара ще бъде съобразено с дейността на школата, като ще се провежда и онлайн, чрез различните приложения – Viber, WhatsApp, Messenger и др.

През 2021/2022 г. школата ще вземе участие в концерти и прояви, организирани от читалището.

Подготовка на деца и напреднали курсисти, желаещи да кандидатстват в музикално училище или консерватория.

Изготвил: Борис Сотиров, Преподавател по китара

     Програма на Софийска китарна школа с ръководител Теодор

     Грозданов:

 1. Работа с китарен ансамбъл и репетиции с учениците в школата.
 2. Участие в китарни фестивали и конкурси
 3. Коледен концерт (продукция) – месец Декември.
 4. Участие във всички концерти, организирани от читалището.
 5. Подготовка на деца, желаещи да кандидатстват в музикални училища.
 6. Пролетен концерт (продукция) – месец Април.
 7. Завършване на учебната година – финална продукция на учениците от школата.

 В Школата по китара ще се обучават 6 деца през 2021/2022 година.

Изготвил: Теодор  Грозданов, Преподавател по китара

 • ШКОЛА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА

Програмата за обучение съдържа:

 1. Беседи за изкуството.
 2. Рисуване с черно (графика)
 3. Рисуване с водни бои, пастели, флумастри, моливни бои, темпери и др.
 4. Рисуване от натура
 5. Рисуване на композиция
 6. Рисуване по фантазия

    Предвижда се участие в следните събития:

 1. Организиране на тематични изложби от произведения на ученици в сградата на читалището, разположена на видно място.
 2. Участие в конкурси по рисуване, организирани в цялата страна.
 3. Участия в събития, изготвяне на плакати и афиши за изложби и конкурси.

Изготвил: Бойко Бочев, Преподавател по рисуване

 • КАБИНЕТА ПО РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ДЕЦА С УВРЕДЕН СЛУХ – ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2021 -2022 г.

Предвид обстановката не се провеждат занимания. При подобряване на епидемиологичната обстановка, се надяваме да се възстановят присъствените занимания.

 • КЛУБ НА БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ – ИНВАЛИДИ, III ЦЕНТЪР – РАЙОН СЕРДИКА ПРИ НЧ „ ЦАР БОРИС III – 1928”

Предвид обстановката не се провеждат занимания. При подобряване на епидемиологичната обстановка, се надяваме да се възстановят присъствените занимания.

Изготвил: Елена Чакърова, Секретар

Утвърдил: Галина Савова, Секретар