Програма за развитие на НЧ „Цар Борис III – 1928“ през 2024 година

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ В НЧ „ЦАР БОРИС III – 1928”

 1. БИБЛИОТЕКА
 2. ТАНЦОВ АНСАМБЪЛ „БАЛКАН”
 3. ХОР НА СОФИЙСКИТЕ МОМЧЕТА
 4. ШКОЛА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
 5. МУЗИКАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ „PH. D. MUSIC LAB”
 6. ШКОЛА ПО КИТАРА
 7. ШКОЛА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
 8. КАБИНЕТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЛУХА И ГОВОРА

Екипът на НЧ „Цар Борис III – 1928” работи за изпълнение на  основната мисия на читалището – чрез традиционни и иновативни методи да осигурява информационни, културно-просветни и образователни услуги в полза на  местната общност. С подкрепата на местната власт нашата институция се стреми да привлече хората от района, както и от други краища на София, за да могат те да припознаят читалището като своето място за развлечение, образование и достъп до информация.

Творческите колективи, които се развиват в НЧ „Цар Борис III – 1928”, ще продължат и през 2024 г. да участват в културния живот на столицата, страната и чужбина. През 2023 г. съставите и отделни изпълнители, обучаващи се в читалището, взеха участие в конкурси, фестивали и други инициативи и получиха високи отличия и награди. През октомври 2023 г. се състоя юбилеен концерт на читалището по случай 95-годишнината от основаването му, в който взеха участие преподаватели и възпитаниците на школите и съставите.

 1. ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА РАБОТАТА НА БИБЛИОТЕКАТА ПРЕЗ 2024 ГОДИНА

Библиотеката при НЧ „Цар Борис III – 1928” изпълнява функцията на обществен информационен център за живеещите в район Сердика, а и в цяла София.

Библиотечният фонд към ноември 2023 г. е 32056 тома. Предвиждаме през 2024 г. да постъпят около 1000 тома нови заглавия от всички области на знанието от реализирани проекти, от собствени средства и от дарения.

През настоящата година Библиотеката спечели Проект „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” 2023 към Министерство на културата и получи финансиране в размер на 3000 лв. за обогатяване на библиотечния фонд. С тези средства ще бъдат закупени над 200 нови заглавия, отговарящи на читателското търсене и интересите на нашите потребители.

          Библиотеката е напълно автоматизирана по отношение на каталогизация, инвентаризация и обслужване на потребители.

          Предвиждаме през 2024 година да бъдат регистрирани около 500 потребители на библиотеката; да бъдат раздадени над 12000 библиотечни документа и да бъдат реализирани над 4000 посещения. Библиотеката предоставя информационно обслужване на читателите на място и онлайн и дистанционни услуги като: достъп на потребителите до приложение на интернет каталога, където с потребителско име и парола могат да проверят своя статус: справка за заемани заглавия и заети в момента документи; презаписване на книги; резервация на търсени заглавия; поръчки за закупуване на нова литература; посещение и доставяне на книги до домовете на читатели; изпращане на сканирани текстове по електронната поща и други интерактивни приложения.

В библиотеката паралелно с обслужването на потребители се извършва и частична инвентаризация. За следващата година се предвижда проверка на 10% от библиотечния фонд. Ще бъдат отчислени около 1000 тома книги по причина физически изхабени, повредени и заменени от читатели; остарели по съдържание и многоекземплярни.

          През 2024 година ще продължат процесите на автоматизация и дигитализация на библиотечният фонд. Посещенията на интернет страницата на читалището https://chitalishte-tsarboris.com за 1 година са 11180 а на интернет каталога на библиотеката http://catalog.chitalishte-tsarboris.com:8081/abweb/public – 1076 за 1 година.

Библиотеката ще продължи своята дейност, свързана с обучението на:

 •  читателите за работа с компютърната техника, периферните устройства и ползването на интернет;
 • обучения и предоставяне на методична помощ за колеги от София и страната за работа с приложния библиотечния софтуер „АБ”;
 • обучение на студенти, изучаващи библиотечни и нформационни науки.

През 2024 г. Библиотеката ще вземе участие във всички събития, свързани с четенето и популяризиране на книгата.

 • Маратона на четенето – месец април;
 • Традиционен Великденски Концерт
 • Националната библиотечна седмица – месец май;
 • Отбелязване на кръгли годишнини от рождението на изявени личности и празници чрез организиране на изложби, витрини, тематични кътове;
 • Участие в инициативи на Българската библиотечно-информационна асоциация; Съюза на народните читалища и Асоциация Съвременни читалища, в събития, инициирани от  Столична библиотека и други библиотеки в София и страната;
 • Обучения, семинари, кръгли маси, свързани с библиотечните процеси – автоматизация, дигитализация, библиотечна квалификация и др.

Изготвили: Галина Савова и Тервел Стилиянов, библиотекари

 • ПЛАН ЗА РАБОТА И РАЗВИТИЕ НА ТАНЦОВ АНСАМБЪЛ БАЛКАН ПРЕЗ 2024 г.

През 2024 г. ансамбъл БАЛКАН ще продължи да работи с цел запазване на завоюваните позиции на един от най-добрите и уважавани ансамбли както в гр. София, така и в цяла България, както и за представянето на българския фолклор в страната и в чужбина.

И през следващата година ансамбълът ще работи за постигане на целите, свързани пряко с популяризиране на българското фолклорно танцово изкуство, чрез:

 • Набиране на нови танцьори;
 • Усвояване на досегашния репертоар на ансамбъла;
 • Подготовка и разширяване на уменията във връзка със създаване на нов репертоар;
 • Усъвършенстване на уменията в техническо и артистично отношение;
 • Създаване на отношение и разширяване на познанията в областта на българския фолклор.

През 2024 г. работата в ансамбъла ще бъде организирана с оглед наличието на  начинаещи танцьори, в които следва да бъдат изградени необходимите за дейността на състава умения. Ще продължи активната работа и с оркестъра, който е основно звено в работата на ансамбъла. Ще продължат и заниманията с вокален педагог, стартирали през пролетта на 2013 г. с цел повишаване на уменията при изпълнения на песните, включени в танцовите постановки. Предстои и завършването и представянето пред публика на 2 нови за състава танци.

Работата в ансамбъла ще бъде подчинена на организиране на участията, подготовката за представяне, в това число подходящ репертоар, избор на изпълнители и т.н.

Ансамбълът ще подготви и станалите вече традиционни изяви:

Честване на Сирни Заговезни – м. март;

Лазаруване – м. април;

Годишен концерт – м. май;

Коледен концерт – м. декември;

Коледуване – м. декември.

Към настоящия момент ансамбълът има покана за участие в международен фолклорен фестивал в Китай.

През 2024 г. ансамбълът следва да отбележи своя 70-годишен юбилей, 95-годишнината на Кирил Чирпанлиев и 50 години от момента, в който е поел ръководството на ансамбъла.

Извън посочените по-горе събития ансамбълът ще вземе участие съобразно финансовите си възможности и в други мероприятия, на които бъде поканен.

Към основния ансамбъл функционира детска групи, чиято основна цел е да възпита у децата отношение и любов към заниманията с български народни танци и да ги подготвят за ансамбъла. През 2024 г. ще продължи обучението на децата в школите и ще продължи набирането на нови деца. Предстои обособяване на 2 групи на база възрастов принцип

На детските групи също се възлага изготвяне на самостоятелен репертоар за участия в концерти.

Методическото ръководство на всички групи ще се осъществява от Гл. художествен ръководител на ансамбъла – г-н КИРИЛ ЧИРПАНЛИЕВ.

Изготвили: Милена Чирпанлиева, организатор и Кирил Чирпанлиев, художествен ръководител

 •  ХОР НА СОФИЙСКИТЕ МОМЧЕТА – ДЕЙНОСТ ПРЕЗ  2024 г.

1. Традиционен Великденски концерт  –  май 2024 г.

2. Организация и провеждане на Четвъртия международен хоров фестивал „Момчетата пеят” – октомври 2024 г.

3. Концертни турнета в Белгия и Австрия – май, юни 2024 г.

4. Съвместен концерт с Хора на пловдивските момчета в Пловдив – април – май 2024 г.

5. Традиционен Коледен концерт –  декември 2024 г.

       Изготвил: Проф. д-р Адриана Благоева, Диригент

 1. ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ШКОЛАТА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ПРИ НЧ „ЦАР БОРИС III – 1928” ЗА УЧЕБНАТА 2023 – 2024 г.

           През учебната 2023 – 2024 година в школата па английски език ще се обучават около  20 деца. Учениците са разпределени в групи според нивото на знания. Ще следваме учебния план, като всяко дете ще усвоява знания според нивото, до което е стигнало. Работи се с помагала и учебници, осигурени от  читалището и съобразени с възрастта и знанията на курсистите. По желание се оказва помощ на тези от курсистите, които изпитват затруднения при усвояването на материала, както във връзка с училищната програма, така и по програмата на курсовете, които посещават.

В процеса на обучение ще бъдат използвани различни занимателни и забавни игри и помагала, също осигурени от читалището. Така по-малките курсисти лесно и бързо усвояват новата лексика и граматика.

В школата ще се отбелязват празници и по-важни дати от историята на България. С парти и забавна програма ще се отразяват различните празници, като Хелоуин.

Ще бъдат изготвяни проекти свързани с историята и културата на Британия, които обогатяват, както лексикалните знания, така и общата култура на курсистите.

Ученици, които заявяват желание, биват подготвяни за полагане на изпити за различни видове сертификати по Европейската езикова рамка.

          Изготвил: Теодора Неделчева, Преподавател по английски език

 1. МУЗИКАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ „PH. D. MUSIC LAB“. ИЗУЧАВАНЕ НА ПИАНО, СОЛФЕЖ, ПОП-ПЕЕНЕ

Начин на работа:

Образователните програми са индивидуални, гъвкави, като честотата на провежданите уроци е съобразена изцяло с потребностите, възможностите, времевия диапазон и др. на обучаваните. Понякога самите обучавани прекъсват редовните занимания или провеждат уроци еднократно в месеца или по-рядко. Тук идеята е музикалната лаборатория да насърчава личната мотивация и да откликва и на спорадични пориви към занимания с изкуства.

Към момента работим както присъствено, така и дистанционно – съобразно потребностите и предпочитанията на обучаваните.

Перспективи:

През 2024 г. ще продължим да подкрепяме музикалното развитие и образование на деца, младежи и възрастни обучавани.

 • Ще продължим да подпомагаме и деца със специални образователни потребности (СОП) – с кохлеарни имплантни (КИС), дислексия и др.
 • Ще подпомагаме професионалната подготовка на ученици, кандидат-студенти и студенти.
 • Ще насърчаваме нашите възпитаници, които имат потенциал, да създават авторско творчество.
 • Ще подготвяме и насърчаваме деца за участие в международни и национални форуми, посветени на изкуствата.
 • Ще подкрепяме нови интерпретации и звукозаписна дейност на нови български песни и други произведения.
 • Ще стимулираме наши възпитаници да се включат в следните форуми с фестивален и конкурсен характер:

 Дистанционно участие в международни форуми

 •  Март, юли, септември, ноември, декември
 • Дистанционни участия в сезонно провеждани и празнични издания на фестивали в Полша („Калейдоскоп на талантите“, „Културен караван“), Нова Гвинея“ („Звезди на света“) и др.

Присъствени участия:

 • Март – във фестивал, посветен на песни и творби от испанската, португалската, френската, румънската култура – „Абанико“, София;
 • Септември – „София гран при“, София;
 • Октомври – „Кръстопът на музите“, София;
 • Декември – „Коледна изповед“, София, и др.

 Концертни участия:

 • Ph. D. Music Lab ще участва във форуми, организирани от НЧ и Столична община (1 март – Ден на самодееца; 17 септ. – Ден на София и др.);
 • Април – март – ще организираме самостоятелен концерт – клубно участие за всички подготвени за участие възпитаници на музикалната лаборатория.

Преподаватели:

доц. д-р Миглена Ценова, д-р Вера Ценова

 1. ШКОЛА ПО КИТАРА      

През учебната 2023/2024 г. обучението по китара се извършва индивидуално, по изготвена програма и методика на преподаване за начинаещи и напреднали, без възрастови ограничения, с Електрическа или Класическа китара.

Използва се следната методика на преподаване:

За начинаещи:

Елементарна теория на музиката; Опознаване инструмента – Китара /Електрическа, Класическа /Акустична/;Методи на настройване с тунер; Свирене с перо на Електрическа китара; Пръстово свирене на Класическа китара; Гами и технически упражнения на 1-ва позиция; Акорди на 1-ва позиция с отворени струни; Работа с метроном за овладяване на нотните стойности и етюди; Мажорни и минорни гами в две октави във всички позиции; Ритмични упражнения; Овладяване на различни стилови акомпанименти; Индивидуална работа, според стиловия интерес на ученика; Стилове: ROCK, BLUES, COUNTRY, FUNK, JAZZ, CLASSICAL GUITAR и др.

За напреднали:

Изучаване методите на свирене на световно известни китаристи; Специални занимания за любителите на CHICKEN PICKIN – техника свирене с перо и щипане с пръсти; Работа по метода на BRENT MASON – носител 7 пъти на GRAMMY за китарист на годината и др.

Привличането на нови ученици, младежи и др.  се извършва посредством популяризиране на дейността чрез реклама, обяви и специализирани сайтове, където може да се видят клипове на преподавателя и участия в концертни изяви. 

Преподаването /обучението/  по китара е съобразено с дейностите в народното читалище и на школата, като при необходимост може да се провежда и онлайн, чрез различните приложения – Viber, WhatsApp, Messenger и др.

Обучението по китара предлага и подготовка на деца и напреднали курсисти, желаещи да кандидатстват в музикално училище или консерватория.

През 2023 г. школата ще вземе участие в концерти и прояви, организирани от читалището.

Изготвил: Борис Сотиров, Преподавател по китара

     Програма на Софийска китарна школа с ръководител Теодор

     Грозданов:

 „Софийска китарна школа“ към читалище „Цар Борис III – 1928” е с брой ученици – 28 – деца на възраст между 5 и 17 години.

Обучението в школата е насочено към индивидуалното и ансамбловото свирене.

Учебният материал и преподаването е  съобарзено спрямо нуждите и възможностите на децата, като тематичното разпределение е спрямо учебните пособия на Валентин Вълчев – „Да свирим на китара – част 1“, „Да свирим на китара- част 2“ и „Да свирим на китара – част 3“.

Умението за ансамбловото свирене е значима част от развитието на всеки музикант. Основата му се изучава и в индивидуалните уроци, когато ученикът свири със своя преподавател.

През 2024 година „Софийска китарна школа“ и читалище „Цар Борис III – 1928” ще бъдат главни организатори на „Sofia Guitar Festival” 2024.

Изготвил: Теодор  Грозданов, Преподавател по китара

 1. ШКОЛА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА

Програмата за обучение през 2023 – 2024 г. съдържа:

 1. Разбор на изучаваното през миналата учебна година.
 2. Теоретични беседи за разясняване на новите ученици общите положения на  изобразителното изкуство
 3. Запознаване на учениците с историята на изобразителното изкуство – рисуване, скулптура, архитектура, дизайн и други.
 4. Рисуване от натура
 5. Рисуване на композиция по зададена тема
 6. Рисуване по фантазия
 7. Рисуване с черно – графика.
 8. Живопис – акварел, масло и пастели.

    Предвижда се при възможност участие в следните събития:

 1. Участие в изложби и конкурси по рисуване.
 2. Участия в събития, изготвяне на плакати и афиши за изложби и конкурси.

Изготвил: Ивайло Стоин, Преподавател по рисуване

 1. КАБИНЕТА ПО РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ДЕЦА С УВРЕДЕН СЛУХ – ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2023 – 2024 г.

      Кабинетът за рехабилитация на слуха и говора ще работи индивидуално с лица, които имат слухови и говорни проблеми.

Изготвил: Елена Чакърова, Секретар

Одобрил: Галина Савова, Председател на Настоятелството

София

10.11.2023 г.