През учебната 2023-2024 година в школата по Английски език се обучават 20 деца.

Преподавателката, Теодора Неделчева, е с висока квалифиция по английски език, притежава голям педагогически опит и се отнася с особено внимание към подрастващите.

Курсистите са разпределени в малки групи според нивото на знания.

В часовете се обръща особено внимание на подготовката на училищния материал.

С внимание се подбират учебните материали по английска граматика и лексика, които да съответстват и допълват подготовката за училище.

Работа с желаещите се извършва и през летните месеци, с цел поддържане на знанията и упражняване на изучения или наваксване с пропуснат материал.

Организират се занимания по групи, както за четене на английска литература, така и за  запознаване с различни любопитни факти от историята и културата на България и на Обединеното кралство.

Преподавател: Теодора Неделчева – тел. 0878279123