Библиотека

Библиотеката при НЧ „Цар Борис III–1928” изпълнява функцията на обществен информационен център, обслужващ потребители от район Сердика и от цяла София. Библиотечният фонд е 34 575 регистрационни единици, като включва книги, периодика, некнижни документи.

Start

07.01.2019 - 9:00

End

21.12.2019 - 18:00

E КАТАЛОГ:

                                                                                     http://93.123.26.157/absw/abs.htm

Библиотеката при НЧ „Цар Борис III–1928” изпълнява функцията на обществен информационен център, обслужващ потребители от район Сердика и от цяла София. Библиотечният фонд е 34 575 регистрационни единици, като включва книги, периодика, некнижни документи.

От 2009 г. библиотеката е оборудвана с техника, получена по Програма „Глоб@лни библиотеки – България”, включваща 4 персонални компютри, копирна техника и мултимедия.  Разполага и с още 2 компютъра, дарение от Българската библиотечно-информационна асоциация. В резултат на технологичното обновление всички библиотечни процеси вече са напълно автоматизирани. Библиотеката поддържа онлайн каталог, достъпен на адрес: http://93.123.26.157/absw/abs.htm, който предоставя информация за съдържанието на библиотечния фонд и кои документи са заети в момента.

Каталогизирани са 23 304 заглавия на книги, 89 периодични издания, 53 некнижни документи и 3 725 статии. Постъпилите библиотечни документи от началото на 2019 г. са 312 регистрационни единици. Всеки месец се публикува Бюлетин „Нови книги”, получени в библиотеката, на фейсбук страницата на библиотеката и като приложение на интернет каталога.

Библиотеката извършва информационно обслужване на читатели и обучение за работа с интернет и компютърна грамотност.

Броят на регистрираните потребители от началото на 2019 г. е 420 души, от които 60 са до 14-годишна възраст. Посещенията са 2 506, от които 413 са ползвали компютърните технологии и интернет. Раздадените библиотечни документи за дома и в читалня от началото на 2019 г. е 7 480 тома книги и др. документи.

Обслужването на читатели се извършва по електронен път. Библиотеката предоставя електронни и онлайн услуги за своите ползватели: резервации на търсени заглавия; изпращане на информация за постъпили нови заглавия; сканиране и изпращане на документи по електронен път; изпращане на съобщения за заявени и получени книги. Електронните информационни справки, които се предоставят са: история на четенето – „Какво съм чел”; „Какво не съм чел от определен автор”; Извеждане на библиографски списък по направено запитване, тема; в коя библиотека може да се открие търсено заглавие и др.

Извършва се Онлайн обслужване на потребителите – заявки за закупуване на нови заглавия, резервации, презапис на заети документи; изпращане и приемане на информационни съобщения.

В библиотеката има обособени 3 компютърни места за потребители с достъп до интернет и 2 работни места за служители. Разполага и с 2 работни места за четене в Читалня.

Библиотеката инициира събития, свързани с четенето и популяризирането на книгата; участва в регионални и национални работни срещи, кръгли маси и други форуми, организирани от ББИА, Столична библиотека и от други библиотеки – партньори, АСЧ, СНЧ, PC-TM, посветени на различни проблеми – автоматизация, дигитализация, внедряване на нови стандарти и др. Популяризирането на библиотечната дейност се извършва в интернет пространството и в социалната мрежа, където читателите се информират за предстоящи събития и за резултатите от тях. Основните данни за библиотеката, публикувани на фейсбук страницата: местонахождение, работно време и др., са полезни за потребителите, които желаят да намерят своето място за четене и достъп до информация.

Проекти за развитие

Работа по дигитализация на библиотечния фонд

Моята библиотека

Услуга за проверка на заемана литература

Масови инициативи

За повишаване интереса към книгите и четенето

Празнични концерти

За популяризиране на читалището

Контакт с нас:

София 1202,
ул. „Клокотница“ № 29
тел. 02/831-70-06;
         02/931-39-01;

0878882914; 0877149931

Email:
tsar_boris3@abv.bg
lib.tsarboris@mail.bg

Работно време:

9.00 – 18.00 ч.

Работно време на библиотеката:

  • понеделник

        09,30 ч. – 17.00 ч.

  • вторник – петък

         09,30 ч. – 18,00 ч.

  • събота

         09,30 ч. – 14,00 ч.

 

  • 14288Общо посетители:
  • 0Посетители днес:
  • 190Посетители през последната седмица:
  • 190Посетители за месец: