Библиотека

Библиотека при НЧ "Цар Борис III - 1928"

Start

End

E КАТАЛОГ:

 http://catalog.chitalishte-tsarboris.com:8081/abweb/public/

Библиотеката изпълнява функцията на обществен информационен център, обслужващ потребители от район Сердика и от цяла София. Библиотечният фонд е 32322 регистрационни единици и съдържа книги, периодика, некнижни документи.

Библиотеката разполага с 6 компютърни конфигурации, от които 4 са предоставени по Програма „Глоб@лни библиотеки – България“. В резултат на технологичното обновление всички библиотечни процеси вече са напълно автоматизирани.

Библиотеката работи със специализиран приложен софтуер „Автоматизирана библиотека“ (АБ), разработен от Фирма „PC-TM“ ООД, София. Програмата АБ предоставя възможност за електронна обработка на всички видове библиотечни документи, каталогизация, дигитализация, извеждане на всички видове справки и статистики, първична документация и онлайн обслужване на потребители.

Интернет каталогът http://catalog.chitalishte-tsarboris.com:8081/abweb/public/ предоставя информация за съдържанието на библиотечния фонд и кои документи са заети в момента.

Интернет каталогът съдържа 291732 записа и се обновява ежедневно. През 2021 г. са постъпили 651 библиотечни документи – книги, периодични издания и др. Всеки месец се публикува Бюлетин „Нови книги”, получени в библиотеката, на фейсбук страницата на библиотеката и като приложение на интернет каталога.

Броят на регистрираните потребители през 2021 г. е 418 души, от които 48 са деца до 14-годишна възраст. Посещенията в библиотеката са 3730. От тях 599 са за ползване на интернет услуги. Раздадените библиотечни документи за дома и в читалня през 2021 г. е 12351 тома книги и др. документи.

Обслужването на читатели се извършва по електронен път. Библиотеката предоставя електронни и онлайн услуги за своите ползватели: резервации на търсени заглавия; изпращане на информация за постъпили нови заглавия; сканиране и изпращане на документи по електронен път; изпращане на съобщения за заявени и получени книги. Електронните информационни справки, които се предоставят са: история на четенето – „Какво съм чел”; „Какво не съм чел от определен автор”; Извеждане на библиографски списък по направено запитване, тема; в коя библиотека може да се открие търсено заглавие и др.

Извършва се Онлайн обслужване на читателите – заявки за закупуване на нови заглавия, резервации, презапис на заети документи; изпращане и приемане на информационни съобщения.

Провеждат се индивидуални обучения на потребители за работа с интернет, компютрни и мобилни технологии и приложения. Библиотеката извършва и обучение на колеги от библиотеки, работещи с приложен софтуер „Автоматизирана библиотека“.

В библиотеката има обособени 3 компютърни места за потребители с достъп до интернет и 2 работни места за служители. Разполага и с 2 работни места за четене в Читалня.

Библиотеката участва в събития, свързани с четенето и популяризирането на книгата; в регионални и национални работни срещи, кръгли маси и други форуми, посветени на различни проблеми – автоматизация, дигитализация, внедряване на нови стандарти и др. Популяризирането на библиотечната дейност се извършва в интернет пространството и в социалната мрежа, където читателите се информират за предстоящи събития и за резултатите от тях. Основните данни за библиотеката, публикувани на фейсбук страницата: местонахождение, работно време и др., са полезни за потребителите, които желаят да намерят своето място за четене и достъп до информация.

Библиотекари: Галина Савова, служител с 30-годишен библиотечен стаж, филолог и специалист по библиотекознание и информационни науки; Златомир Златанов – журналист и библиотекар с 10-годишен стаж.

MORE DETAIL

Phone

0885643045

Email

lib.tsarboris@abv.bg

Проекти за развитие

Работа по дигитализация на библиотечния фонд

Моята библиотека

Услуга за проверка на заемана литература

Масови инициативи

За повишаване интереса към книгите и четенето

Празничен Коледен концерт – 22 декемеври 2022 г., 18.30 часа

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ЦАР БОРИС III – 1928

ОРГАНИЗИРА

ПРАЗНИЧЕН КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ

НА 22 ДЕКЕМВРИ 2022 г. ОТ 18.30 часа

В КИНОСАЛОНА НА ЧИТАЛИЩЕТО.

ВХОД: СВОБОДЕН

Контакт с нас:

София 1202,
ул. „Клокотница“ № 29
тел. 02/831-70-06;
         02/931-39-01;

0885643045; 0877149931

Email:
tsar_boris3@abv.bg
lib.tsarboris@abv.bg

Работно време:

9,00 – 18,00 ч.

 

Работно време на библиотеката:

  • понеделник: 9,00 ч. – 17,00 ч.
  • вторник – петък : 9,00 ч. – 18,00 ч.
  • събота:  9,00 ч. – 14,00 ч.
  • Във връзка с Коледните и новогодишни празници има промяна в работното време. Библиотеката ще бъде отворена на 03.01.2023 г.

 

  • 27326Общо посетители:
  • 19Посетители днес:
  • 210Посетители през последната седмица:
  • 19Посетители за месец: