Events

All Изобразително изкуство Чуждоезиково обучение Рехабилитация на слуха и говора Музикално образование

РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧИТАЛИЩНИТЕ ЧЛЕНОВЕ

Free

На 24 юни 2020 г. се състоя  Редовно Общо събрание на НЧ „Цар Борис III – 1928“ при Дневен ред: Доклад на Настоятелството за дейността на читалището през 2019 г. Приемане на Финансов отчет за 2019 г. Програма за развитие на читалището през 2020 г. Приемане на бюджета за 2020 г. Разни Събранието се проведе […]

Музикална лаборатория „Ph. D. Music Lab”

Free

Ph. D. Music Lab осигурява консултации и помощ на професионалисти; обучение, звукозаписни и концертни практики за начинаещи, среднонапреднали и напреднали музиканти. Разработва и програми за музикално обучение на деца и ученици след кохлеарна имплантация (отскоро чуващи). Лабораторията подпомага заниманията с музика на деца и младежи и с други специални потребности. Атмосферата и колаборациите са креативни […]

Библиотека

Free

Библиотеката при НЧ „Цар Борис III–1928” изпълнява функцията на обществен информационен център, обслужващ потребители от район Сердика и от цяла София. Библиотечният фонд е 34 575 регистрационни единици, като включва книги, периодика, некнижни документи.

At 9:00

Проекти за развитие

Работа по дигитализация на библиотечния фонд

Моята библиотека

Услуга за проверка на заемана литература

Масови инициативи

За повишаване интереса към книгите и четенето

Празнични концерти

За популяризиране на читалището

Контакт с нас:

София 1202,
ул. „Клокотница“ № 29
тел. 02/831-70-06;
         02/931-39-01;

0878882914; 0877149931

Email:
tsar_boris3@abv.bg
lib.tsarboris@mail.bg

Работно време:

9.00 – 18.00 ч.

Работно време на библиотеката:

  • понеделник

        09,30 ч. – 17.00 ч.

  • вторник – петък

         09,30 ч. – 18,00 ч.

  • събота

         09,30 ч. – 14,00 ч.

 

  • 12517Общо посетители:
  • 14Посетители днес:
  • 169Посетители през последната седмица:
  • 467Посетители за месец: