РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧИТАЛИЩНИТЕ ЧЛЕНОВЕ

РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧИТАЛИЩНИТЕ ЧЛЕНОВЕ

Start

16.06.2021

End

РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НЧ “ЦАР БОРИС ІІІ – 1928”

На 16.06.2021 г. 

се проведе Редовно общо отчетно-изборно събрание на членовете на НЧ „Цар Борис III – 1928“ при

Дневен ред:

 1. Отчетен доклад на Настоятелството за дейността на читалището през 2020 г.;
 2. Отчетен доклад на Настоятелството за дейността му през 3-годишния мандат: 14 ноември 2018 г.  – 16 юни 2021 г.
 3. Отчетен доклад на Проверителната комисия за 2020 г. и приемане на Финансовия отчет за 2020 г.
 4. Избор на членове на Настоятелството за периода 2021 г. – 2024 г.
 5. Избор на членове на Проверителна комисия за периода 2021 г. -2024 г.
 6. Приемане програма за работата на читалището през 2021 г.
 7. Приемане Бюджет на читалището за 2021 г.;
 8. Разни.

Беше избрано ново Настоятелство с мандат 2021-2024 г. в състав:

Галина Савова – Председател, Елена Чакърова – Секретар, членове: Александър Митев, Георги Петров, Красимир Петров, Мариана Грънчарска, Николина Антова.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Проекти за развитие

Работа по дигитализация на библиотечния фонд

Моята библиотека

Услуга за проверка на заемана литература

Масови инициативи

За повишаване интереса към книгите и четенето

Празнични концерти

За популяризиране на читалището

Контакт с нас:

София 1202,
ул. „Клокотница“ № 29
тел. 02/831-70-06;
         02/931-39-01;

0885643045; 0877149931

Email:
tsar_boris3@abv.bg
lib.tsarboris@abv.bg

Работно време:

9,00 – 17,30 ч.

Работно време на библиотеката:

 • понеделник – петък

         9,00 ч. – 17,30 ч.

 • събота

          9,00 ч. – 14,00 ч.

 

 • 20698Общо посетители:
 • 20Посетители днес:
 • 199Посетители през последната седмица:
 • 616Посетители за месец: